HTML DERS VE KODLARI

HTML NEDİR?

HTML (Hyper Text Markup Language) internet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan bir betik dilidir. HTML dosyalarının aktarımı için HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) kullanılır. HTML dosyaları sunucu bilgisayarın sabit diskinde .html ya da .htm uzantısı ile saklanır. Yazdığımız html dosyaları düz yazı dosyalarından başka bir şey değildir. Yani yazdığımız html dosyalarını bir C ya da Pascal programında olduğu gibi bir derleyici ile derlememize gerek yoktur. Bir siteye girdiğimiz zaman bize görüntülenen ilk sayfa index.html, index.htm, index.asp, index.php ya da default.htm dosyalarından birisidir. index.* dosyaları UNIX ve türevi sunucu sistemler, default.htm dosyasıda WinNT ya da türevi sistemler için giriş sayfası olur. Yukarıda saydıklarımın dışında uzantısı değişik birçok biçemdeki sayfalar da sunucu sistemin ayarları değiştirilerek giriş sayfası yapılabilir.
Web istemcimizin adres satırına http://www.belgeler.org gibi bir ifade yazarsak sunucu sistem bize, o adresin www kök dizinindeki index.html (ya da hangi giriş sayfası tanımlı ise) dosyasını görüntüleyecektir.

 

Daha öncede söylediğim gibi html dosyaları sadece düz yazı dosyalarıdır. HTML öğrenmesi oldukça basit ve yaratıcılığa fazla açık olmayan bir dildir. Basittir çünkü, internette gezinirken görüntülediğiniz sayfaların hazırlanırken kullanılan teknikleri öğrenmemiz mümkündür (Sayfanın üzerinde farenizin sağ tuşuna bastıktan sonra Kaynağı Görüntüle seçeneği ile). Beğendiğiniz tasarımları kendi sayfanızda kullanabilir, bu tasarımların hangi html kodları kullanılarak yapıldığını öğrenebilirsiniz. Yaratıcılığa fazla açık değil dedim çünkü html ile yazdığınız sayfalar PHP, ASP, ColdFusion, CGI... gibi web programlama dilleri kullanılmadan statik html dışına çıkamaz.
HTML kodlarını yazmak için özel bir düzenleyiciye ihtiyacınız yoktur. Bu iş için Windows altında NotePad ya da DOS-Edit, Linux altında pico, joe ya da vi gibi metin düzenleyicileri yeterlidir. HTML sayfalarınızı kod yazmaksızın FrontPage, Netscape Composer gibi programlarla da hazırlayabilirsiniz. Yalnız bu programlar kullanılarak hazırlanan sayfalar genellikle belli bir çerçeve içinde olduğu için zaten dar olan HTML’;;;nin üreticilik alanını daha da daraltmaktadır. Bunun yanı sıra HTML’;;;yi kod düzeyinde bilmenin kullanıcıya her zaman fayda getireceği de unutulmamalıdır (İleriki bölümlerde değineceğim Dinamik Web Tasarımı için HTML’;;;nin kod düzeyinde bilinmesi gereklidir!).

 

HTMLYE GİRİŞ

tiket, HTML dosyasında kullanılan komutlara verilen addır. HTML içinde kullanılan tüm etiketler “;;;<”;;; işareti ile başlar ve “;;;>”;;;ile biter. Ayrıca etiketin yorum aralığı da “;;;</etiket ismi>”;;; kalıbı ile bitirilir. Aşağıda etiket kullanımına kısa bir örnek verdim.
<etiket1>...Burası etiket1’;;;in yorum aralığı...</etiket>
<etiket2>
 ....Burası etiket2’;;;nin yorum aralığı...
 ....
 <etiket3>...Burada etiket3 tanımlı...</etiket3>
 ...Etiket2 hala tanımlı...
 ...
</etiket2>
Görüldüğü gibi en son, etiket2 </etiket2>etiketi ile kapatılıyor. Dikkat ederseniz değişik etiketler birbirlerinin içinde kullanılabiliyor. Yani açık etiketin içinde başka bir etiket açıp istediğiniz işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Etiketin bitiş işaretini (</etiket ismi>) vermediğiniz sürece o etiket tanımlı olarak işlem görür.
Tüm HTML dosyaları <html> etiketi ile başlayıp </html> etiketi ile son bulur. Bunun yanında <html> etiketi ile <HTML> etiketi arasında hiçbir fark yoktur. Ancak etiketleri küçük harflerle yazmaya alışmanızı öneririm. İleride XHTML kodları yazmak zorunda kalabilirsiniz ve XHTML dilinde etiketlerin küçük harflerle yazılması zorunludur.
HTML dosyaları temel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar HEAD (Başlık) ve BODY (Gövde) kısımlarıdır. Başlık kısmında ziyaretçiye görünmeyen, sayfa hakkında tanımlayıcı bilgiler bulunur. Gövde kısmı ise web sayfamızın ziyaretçiye görünen kısmını yani asıl kısmını oluşturur.

 

<html> </html>
Daha öncede belirttiğim gibi html kodlarının yorum aralığını başlatmak için bu etiketi kullanırız. Sayfamızın head ve body bölümleri bu etiketin yorum aralığında tanımlıdır.
1 <html>
2 <head>... head etiketinin içeriği ....</head>
3 <body>
4  ....
5  body etiketinin içeriği
6  ....
7 </body>
8 </html>
Birinci satırda <html> etiketi ile HTML sayfamıza başlıyoruz. Daha sonra <head> ve <body> etiketleri <html> etiketi içerisinde tanımlanıp içerikleri yazılıyor. En son olarak da </html> etiketi ile HTML sayfamızı bitiriyoruz.
Yazdığımız html dosyasının başında bu etiketin tanımlanmaması şu an kullanılan web istemciler açısından bir sorun oluşturmayacaktır. Fakat sitenizi ziyaret eden ziyaretçi eski bir istemci kullanıyorsa bu etiketi kullanmamanız bir takım sorunlar oluşturabilir (sonsuz uzunlukta sayfa gibi). En iyisi siz her html dosyasına başlarken ve bitirirken bu etiketi kullanın.

 

<head> </head>
Yorum alanında sayfamız hakkında bilgilerin bulunduğu bir etikettir. Örneğin sayfamızın başlık bilgisinin bulunduğu TITLE etiketi ya da arama motorlarına bilgi sağlamak için oluşturulan META etiketi bu etiketin yorum alanında tanımlanır.
<html>
 <head>
  <title>.....</title>
 </head>
 <body>
  ....
  body etiketinin içeriği
  ....
 </body>
</html>

 

<body> </body>
HTML dosyamız içindeki en geniş içerikli etiket budur. Ziyaretçiye görünen herşey bu etiketin yorum alanında tanımlanır. Ayrıca bu etiket içinde kullanılan bileşenlerle de sayfamızın bazı temel özelliklerini belirtebiliriz.
Tablo 1.1. Body etiketinin bileşenleri
Girilecek Kod Görevi
text = “;;;renk”;;; Sayfanızdaki yazıların rengine renk ile belirtilen değeri verir.
link = “;;;renk”;;; Sayfanızdaki bağların rengine renk ile belirtilen değeri verir.
vlink = “;;;renk”;;; Sayfanızdaki ziyaret edilmiş bağların rengine renk ile belirtilen değeri verir.
alink = “;;;renk”;;; Sayfanızdaki aktif bağların rengine renk ile belirtilen değeri verir.
bgcolor = “;;;renk”;;; Sayfanızın arka plan rengine renk ile tanımlı değeri verir.
background = “;;;resim_dosyası”;;; Eğer arka planda sade bir renk değil de bir resim kullanmak istiyorsanız, resim_dosyası kullanacağınız resmin adını temsil eder.
topmargin = “;;;değer”;;; Sayfamızda kullanacağımız bileşenlerin istemci penceresinin üst kenarına olan uzaklığını belirler.
leftmargin = “;;;değer”;;; Sayfamızda kullanacağımız bileşenlerin istemci penceresinin sol kenarına olan uzaklığını belirler.
rightmargin = “;;;değer”;;; Sayfamızda kullanacağımız bileşenlerin istemci penceresinin sağ kenarına olan uzaklığını belirler.
onload = “;;;betik”;;; Sayfa yüklenirken çalıştırılacak javascript betiğini belirler.
onunload = “;;;betik”;;; Başka bir sayfaya geçerken çalıştırılacak javascript betiğini belirler.
Yukarıdaki tabloda kullandığım renk değeri HTML içinde kullanılan renk kodlarını temsil etmektedir. Altı basamaktan oluşan bu renk kodları ana renkler olan mavi, sarı ve kırmızının kullanılan renkteki tonuna göre onaltılık tabanda sayılarla istediğimiz rengi elde edebiliriz.
Renk kodları hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse kodlar ikişer basamaklı üç bölümden oluşur. Aşağıdaki tablo bu konu hakkında kafanızda oluşan soru işaretlerinin silinmesinde size yardımcı olacaktır.
Tablo 1.2. Renk Kodlarının Yapısı
Kırmızı Yeşil Mavi
00...FF 00...FF 00...FF
2. Satırda ifade ettiğim aralıklara değişik değerler (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) vererek rengi oluşturmamız mümkündür. Kod kullanmanın yanı sıra renkleri doğrudan İngilizce adlarını yazarak da kullanabiliriz. Örneğin beyazın kodu olan #FFFFFF yerine white yazmamızda sonucu değiştirmeyecektir.
Tablo 1.3. Bazı Renkler ve Kodları
Renk Adı Kodu
black (siyah) #ff0000
maroon (k.kırmızı) #800000
green (k.yeşil) #008000
navy (lâcivert) #000080
purple (k.mor) #800080
teal (k.türkuaz) #008080
oliver (hâki) #808000
gray (gri) #808080
Renk Adı Kodu
silver (gümüş) #C0C0C0
red (kırmızı) #FF0000
lime (yeşil) #00FF00
blue (mavi) #0000FF
magenta (mor) #FF00FF
aqua (türkuaz) #00FFFF
yellow (sarı) #FFFF00
white (beyaz) #FFFFFF
Dikkat ederseniz her renk kodu bir diyez (#) işareti ile başlıyor ve daha sonra altı basamaktan oluşan bir bölüm geliyor. Bu altı basamak içinde F yada f bulunduğu basamaktaki rengin tam olarak kullanılmasını ve sıfır (0) ise o basamaktaki rengin hiç kullanılmamasını sağlamak için kullanılır. Yine html kodlarında olduğu gibi renk kodlarında da büyük-küçük harf ayrımı yoktur. Yani #FFFFFF ve #ffffff aynı rengi yani beyazı temsil eder.
<body text="#ff0000" bgcolor="#FFFFFF" link="#808080" vlink="#eaeaea" alink="#ff0000">

<body text="#ff0000" background="../resimler/arkafon.gif">

<body bgcolor="#334455" text=”;;;#ffffff" topmargin="0">
Yukarıdaki birinci kod satırı sayfamızın arka plan rengini beyaz, yazıları siyah, bağları ve ziyaret edilmiş bağları gri ve etkin bağları da siyah yapmak için kullanılır.
İkinci satır ise yazı rengini siyah yapmak, bulunduğumuz dizinin bir üst dizinindeki “;;;resimler”;;; dizininde bulunan “;;;arkafon.gif”;;; resmini artalan yapmak için kullanılır.
Yazdığım son satır ile de sayfamın arka fon ve yazı rengini belirliyor, sayfamın bileşenlerinin istemci penceresinin üst kenarlığına olan uzaklığı sıfırlıyorum.

 

<title> </title>
Sayfamızın başlık bilgisi bu etiket altında yer alır. Bu etiket head etiketi içinde kullanılmak zorundadır.
<head>
<title>İlk HTML denemem</title>
</head>
Gibi bir kod parçası istemcimizin başlık çubuğunda aşağıdaki gibi bir görünüm oluşturacaktır. Bu etiket ile body etiketinde olduğu gibi renk seçenekleri kullanılamaz.

 

<center> </center>
Kendi yorum aralığında bulunan tüm etiketlerin ekran çıktılarını browser penceresine ekranı ortalayacak şekilde basar.
<center>
....
Burası etiketin yorum aralığı
.....
</center>
...
Burası center etiketinin yorum aralığının dışında
Normal şartlarda HTML sola dayalı olarak çıktı verecektir. Ama yukarıdaki gibi bir kod örneğinin çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

<hx> </hx> Başlık Etiketleri
Bu etiketler basit olarak bir başlık kullanmak istediğimiz zaman, başlığı yazmak için kullanılan etikettir. Etiketin kullanımında “;;;Hx”;;; ifadesindeki “;;;x”;;; 1 ile 6 arasında değerler alabilen bir tamsayıdır. Bu etiket ile ekrana basılabilecek en büyük boyutlu yazı <H1> etiketi ile, en küçük boyutlu yazı <H6> etiketi ile basılır.
Bu etiket ile birlikte bir önceki etiket olan <p> etiketindeki gibi dört yer belirleme kodu kullanılabilir. Etiketin kullanımı <h1 align="center">Bu benim en büyük başlığım!</h1> şeklindedir. Etiketin yorum aralığındaki metin başlık olarak ekrana basılır.
<h1 align="center" style="color:black;">Bu başlıklar gittikçe küçülecek!!!</h1>
<h2 align="center" style="color:blue;">Bu başlıklar gittikçe küçülecek!!!</h2>
<h3 align="center" style="color:navy;">Bu başlıklar gittikçe küçülecek!!!</h3>
<h4 align="center" style="color:green;">Bu başlıklar gittikçe küçülecek!!!</h4>
<h5 align="center" style="color:maroon;">Bu başlıklar gittikçe küçülecek!!!</h5>
<h6 align="center" style="color:purple;">Bu başlıklar gittikçe küçülecek!!!</h6>
Yukarıdaki örneğin istemci çıktısı aşağıdakine benzer olacaktır.

 

b> </b>, <i> </i>, <s> </s>, <u> </u>, <big> </big>, <small> </small>, <tt> </tt>
Bunlar yazı tiplerinin nasıl yorumlanacağını belirten etiketlerdir.
<b>kalın</b>, <i>eğik</i>, <s>üzeri çizili</s>, <u>altı çizili</u>,
<small>küçük</small>, <big>büyük</big>, <tt>daktilo yazısı</tt>
kalın, eğik, üstü çizili, altı çizili, küçük, büyük, daktilo yazısı

 

<sub> </sub>, <sup> </sup>
Formül ve benzeri metinleri yazarken kullanılır.
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> <br>
E = mc<sup>2</sup>
H2SO4
E = mc

 

<hr>
Ekrana yatay çizgi çizmek için kullanılır. Bu etiketinde <br> etiketi gibi sonlandırıcısı yoktur. Yani bu etiket bir yorum aralığı belirtmez. Bu etiket ile tanımlanabilecek üç değişik özellik vardır.
Tablo 1.4. hr etiketi içinde kullanılan kodlar
Girilecek Kod Görevi
width = "genişlik" Çizilecek çizginin yatay uzunluğunu belirlemek için kullanılır.
size = "kalınlık" Çizilecek çizginin kalınlığını belirtir.
color = "renk" Çizilecek çizginin rengini belirtir.
Bu kod, sayfa genişliğinde kalın ve mavi bir çizgi
<hr width="100%" color="#0000F8" size="4">

 

<p> </p> ve <br>
BR etiketinin sonlandırıcısı (</br>) yoktur, yani bir yorum aralığından söz edilemez. BR etiketi bulunduğumuz satırdan bir satır aşağı geçmek için kullanılır.
Burada bir metin var
Bir alt satıra geçtiğimi sanıyorum!
Yukarıdaki metin ekran yan yana basılacaktır. Her ne kadar kodu yazarken satır atlayarak yazmış olsak bile browser bu kodu yorumlarken arada <br> etiketi olmadığı için bu iki cümleyi yan yana basacaktır. Kodun doğru kullanımı
Burada bir metin var <br>
Bir alt satıra geçtim!
şeklinde olmalıdır.

 

<pre> </pre>
Bir kod parçası, bir konsol ekranı alıntısı ya da bir ascii-art gibi içindeki boşlukların korunmasını gerektiren metinleri görüntülemek için kullanılır. Web istemciniz, tüm diğer etiketler için yorum aralığındaki fazladan boşluklarını gözardı ederek metni sarmaladığı halde <PRE> etiketinin yorum aralığındaki metnin boşluklarını olduğu gibi görüntüler.
<pre>
switch($i){
 case "2":
   echo "Değeri 2";
   break;
 case "3":
   echo "Değeri 3";
   break;
 default:
   echo "Değeri bilinmiyor";
   break;
}
</pre>
Yukarıdaki kodun istemcinizdeki görüntüsü aşağıdakine benzer olacaktır.
switch($i){
  case "2":
     echo "Değeri 2";
     break;
  case "3":
     echo "Değeri 3";
     break;
  default:
     echo "Değeri bilinmiyor";
     break;
}

 

anımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd>
Terimler ve açıklamalarını içeren listeler oluşturmakta kullanılırlar. Bir uygulamanın komut satırı seçeneklerini listelemek ve altlarında açıklamalarını vermek için kullanışlıdır.
<dt> ve <dd> etiketleri <dl> etiketinin yorum aralığı içinde kullanılır. <dt> etiketi terim, <dd> etiketi ise açıklaması için kullanılır. Bir örnekle kullanımı daha kolay anlaşılacaktır.
<dl>
 <dt>align = "left"</dt>
 <dd>Paragrafı sola dayalı olarak yazar.</dd>

 <dt>align = "right"</dt>
 <dd>Paragrafı sağa dayalı olarak yazar.</dd>
</dl>

Yukarıdaki kodun istemcinizdeki görüntüsü aşağıdakine benzer olacaktır.

align = "left"
Paragrafı sola dayalı olarak yazar.
align = "right"
Paragrafı sağa dayalı olarak yazar.

 

Diğer Listeler <ul> </ul>, <ol> </ol>, <li> </li>
Yukarıdaki bölümde anlatılan tanımlama listesinden başka iki tür liste daha vardır. <ol> etiketi kullanılarak oluşturulan listeler sıralı listelerdir. Sıralama sayısal, alfabetik ya da romen rakamları ile yapılabilir. <ul> etiketi ile oluşturulan listelerde ise sıralama elemanı bir grafik semboldür. <li> etiketi bu etiketlerin yorum aralığında kullanılarak liste öğeleri verilir.
Bu etiketlerle kullanılabilecek yardımcı kodları aşağıdaki tabloda belirttim.
Tablo 1.6. Liste kullanımı için yardımcı kodlar
Girilecek Kod Görevi
type = "listeleme türü" Bu alanda belirtilebilecek değerleri aşağıda bir tablo halinde verdim.
start = "değer" Sadece <ol> etiketi içindir. Sıralama elemanının başlangıç değerini belirtmekte kullanılır.
value = "değer" Sadece <li> etiketi içindir. Yorum aralığındaki liste öğesinin numarasını belirtmek amacıyla kullanılır. start = "değer" parametresi ile belirtilen değer, sayısal olmasa bile burada sayısal bir "değer" belirtilebilir.
Sıralamasız liste (<ul>) türü değerleri:

Sıralamasız listlerde liste öğelerini belirtmek için 3 sembol ismi kullanılır:

 1. disc - İçi dolu bir daire görüntüler
 2. circle - İçi boş bir daire görüntüler
 3. square - İçi dolu ya da boş bir kare görüntüler
Tablo 1.7. Sıralı liste (<ol>) türü değerleri
Türü Sıralama
1 Onluk tabanda numaralama (1,2,3,4,...)
i Küçük rakamlarla romen sayıları (i,ii,iii,iv,...)
I Büyük rakamlarla romen sayıları (I,II,III,IV,...)
a Küçük harflerle alfabetik (a,b,c,...)
A Büyük harflerle alfabetik (A,B,C,...)
Örnek:
<ol type="i">
 <li> Birinci öğe...</li>
 <li> İkinci öğe ...
   <ul type="square">
    <li>İkinci öğenin bir öğesi...
    <li>İkinci öğenin başka bir öğesi...
   </ul>
 </li>
 <li> Üçüncü öğe...</li>
</ol>
Yukarıdaki kodun istemcinizdeki görüntüsü aşağıdakine benzer olacaktır.
 1. Birinci öğe...
 2. İkinci öğe ...
  • İkinci öğenin bir öğesi...
  • İkinci öğenin başka bir öğesi...
 3. Üçüncü öğe...

 

<img>
Sayfamıza resim yerleştirmek için kullanılan etikettir. Etiketin kullanımına geçmeden önce Internet üzerinde kullanılan resim dosyası biçemleri üzerinde durmak istiyorum. Internet üzerinde en çok kullanılan resim dosyası biçemleri GIF, JPG ve PNG’;;;dir. Bu biçemlerin seçilmesindeki amaç sayfanın yüklenmesini kolaylaştırmaktır. Windows ortamında en çok kullanılan resim formatı olan BMP'lerin web üzerinde kullanılmamasının en büyük sebebi, iyi resim kalitelerine karşın bunun bir bedeli olarak boyutlarının çok büyük olmasıdır. Kullanılan üç biçemin kendine has bazı özellikleri vardır.
GIF biçemi 256 renk kullanarak ve JPG biçemi de resmin kalitesinden biraz kısarak boyut sorununu halleder.
Bunun yanı sıra sayfamızda, mecbur kalmadıkça, büyük boyutlarda (hem ebat hem de kb olarak) resimler kullanmaktan kaçınmak sayfamızın yüklenmesini kolaylaştıracaktır. Yine bu etikette de sonlandırıcı yoktur. Yani bir yorum aralığı belirtmez.
Bu etiket altında kullanacağımız resmin bazı özelliklerini belirtmek için tanımlayıcı bazı kodlar kullanırız. Bu kodları aşağıdaki tabloda belirttim.
Tablo 1.8. Resim kullanımı için yardımcı kodlar
Girilecek Kod Görevi
src = "resim_dosyası" Kullanacağımız resim dosyasının tam yolunu yazarak, hangi resmin kullanılacağını belirtiriz.
width = "genişlik" Resmin genişliği burada tanımlanır. Büyük bir resminiz varsa genişlik değerini "100%" vererek resmin web istemci genişliğine dinamik uydurulmasını sağlayabilirsiniz.
height = "yükseklik" Resmin yüksekliği burada tanımlanır.
vspace = "düşey_aralık" Resmimizi eğer metin içinde kullanıyorsak metne olan dikey uzaklığı.
hspace = "yatay_aralık" Resmimizi eğer metin içinde kullanıyorsak metne olan yatay uzaklığı.
alt = "metin" Resmin üzerinde fare ile bir süre beklendiğinde çıkan açıklayıcı bilgi burada tanımlanır.
border = "değer" Resmin dışında çerçeve çizgisi olacaksa "1", olmayacaksa "0" değeri kullanılır..
<img src=”;;;./resimler/banner.jpg”;;; width=”;;;250”;;; height=”;;;85”;;; alt=”;;;Bilgisayar Topluluğu”;;;>

 

<meta> </meta>
HTML dosyasındaki head etiketinin yorum aralığında tanımlanan bu etiket web istemcisine ve arama motorlarına sayfamız hakkında bilgi verir. Bu etiketi ile birlikte kullanılan yardımcı kodların açıklaması ilk bakışta size biraz karmaşık gelebilir. Her kodun kendisi ile birlikte tanımlanan yardımcı kodları da olduğu için bu etiket ile birlikte kullanılan kodların listesini öncekilerden daha farklı bir şekilde vermeyi uygun gördüm.
Tablo 1.11. Meta etiketi ana kodları
Girilecek Kod Görevi
name = "veritürü" Bu bölümde author, description ve keywords özellikleri tanımlanır.
http-equiv = "veritürü" Bu bölümde refresh, expires, content ve content-style-type özellikleri tanımlanır.
size = "boyut" Yazımızın boyu belirlenir.
Yukarıdaki tabloda verdiğim kodlar ile birlikte tanımlanan yardımcı kodları tablo şeklinde vermek yerine örnek şeklinde vermenin daha faydalı olacağını düşündüm.
<meta name=”;;;author”;;; content=”;;;Linux Belgelendirme Çalışma Grubu”;;;>

<meta name=”;;;description”;;; content=”;;;Linux Belgelendirme Çalışma Grubu Web Sayfası”;;;>

<meta name=”;;;keywords”;;; content=”;;;linux unix bsd openbsd freebsd programlama ozguryazılım özgüryazılım sunucu internet”;;;>
Yukarıdaki birinci satır (author), sayfayı hazırlayanların kim olduğu hakkında kısa bilgiler verir.
İkinci satır (description), sitenin ne hakkında olduğuna dair kısa bir bilgi verir.
Sonuncu satır ise (keywords), arama motorlarına bilgi sağlamak için kullanılır. Yani siz bir arama motoruna girip arama kısmına linux, unix, bsd, openbsd, freebsd, programlama, özgüryazılım, sunucu, internet sözcüklerinden birisini yazarsanız bu site adresi de görüntülenecek adresler arasında olacaktır.
<meta http-equiv=”;;;refresh”;;; content=”;;;5; URL=http://www.belgeler.org/”;;;>

<meta http-equiv=”;;;expires”;;; content=”;;;Wed, 25 Feb 2002 12:00:00 GMT”;;;>

<meta http-equiv=”;;;content”;;; content-type=”;;;text/html; charset=iso-8859-9”;;;>

<meta http-equiv=”;;;content-style-type”;;; content=”;;;text/css”;;;>
Yukarıdaki birinci kod satırı (refresh) sayfamız açıldıktan 5 saniye sonra belirtilen adresi otomatik olarak açacaktır.
İkinci kod satırı (expires) GMT saat sistemine göre belirtilen saat ve tarihte sayfanın dosyası silinecektir.
Üçüncü kod satırı (content) tarayıcıya html dosyamızda kullandığımız karakter kodlamasının ISO-8859-9 olduğunu belirtir.
Dördüncü ve son satır (content-type-style) belgemizde kullanılan CSS dosyamızın bir metin dosyası olduğunu belirtir.
Daha öncede belirttiğim gibi meta etiketi ile tanımlanan bilgiler kullanıcıya görüntülenmez. Bu bilgiler genellikle tarayıcıya ve arama motorlarına bilgi sağlamak için kullanılır.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Reklam
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (34 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=